Cart

You have 0 item(s)

Cart
Perfag
ERFA-gruppe omkring printteknologi og -kvalitet

Handelsbetingelser

Foreningen PERFAG handelsbetingelser:
Foreningen PERFAG er en dansk erfa-gruppe som blandt andet skriver og udgiver printspecifikationer. Specifikationerne udgives kun gennem www.perfag.dk som trykte bøger og PDF-filer. Foreningen PERFAG sælger udelukkende til momsregistrerede virksomheder hvorfor CVR nummer skal angives ved køb.
Bøger og PDF-filer kan købes på dansk og engelsk som vælges under /specifikationer. Alle valg kan ændres eller slettes i indkøbskurven. Købers navn indsættes i PDF-filer.
Alle priser er excl. moms og afregnes i DKK, men vises også i Euro af hensyn til vore udenlandske kunder.
Købers firmaoplysninger registreres hos Foreningen Perfag og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Betaling kan udføres med MasterCard, Visa og Dankort, etc. 

Leveringsbetingelser:
Leverings/fragt omkostninger bliver tillagt ordren og betales af køber. Prisen på levering vises ved ordreafgivelse.

Sporbarhed og brug af PDF-filer:
PDF-filer er personlige og må kun bruges på adressen/firmaet hvortil de er indkøbt og licenteret. For at hindre utilsigtet kopiering og videredistribution, vil en skjult kode og købers navn, firma, adresse og mail-adresse blive indsat i PDF-filen, således at sporbarhed opnås. Ved misligeholdelse vil Foreningen PERFAG forbeholder, af rettens vej, kræve erstatning for ulovlig kopiering og videredistribution. Hvis kunden på lovlig vis ønsker at videredistribuere en PDF-fil, skal der købes en PDF-fil med licens til modtagerens. Dette gøres ved, efter at have udfyldt "BILLING/SHIPPING ADDRESS", at markere feltet " Alternative PDF License name and address" og udfylde dettte med modtagers navn og adresse, som derefter indsættes i PDF-filen.

Leveringstid:
Leveringstiden for trykte specifikationer er senest en uge fra ordreafgivelse. PDF-filer er til download når mail med downloadlink ankommer til køber. Køber er selv ansvarlig for at downloade sine køb. Download af PDF-fil skal være foretaget inden 8 dage fra købsdato og mailen med downloadlink bør gemmes til evt senere download af samme fil, Foreningen PERFAG erstatter ikke slettede downloadlink, med andre ord, det er købers eget ansvar at gemme downloadlinket for evt re-download. Ved downloadproblemer kontaktes Foreningen PERFAG på mail@perfag.dk.
Foreningen PERFAG påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, opstået som følge af leverancens forsinkelse.
Foreningen PERFAG tilbyder ikke, selvafhentning varer.

Mangler og reklamationer:
Reklamationer vedrørende ordre og levering skal ske skriftligt på mail@perfag.dk så hurtigt som muligt efter levering. Er varen beskadiget under transport, skal dette tydeligt beskrives mailen. Herefter træffes aftale om erstatningsleverance.

Forbehold:
I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning hos Foreningen PERFAG's distributører, tillige opstået krig, blokade, karantæne, ildsvåde, is, trafikforstyrrelser i øvrigt, ulykkestilfælde, havari eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes transport til leveringsstedet, er Foreningen PERFAG fri for ansvar, så længe hindringen består. Leverancer som er strandet eller bortkommet under ovennævnte forbehold erstattes ikke af Foreningen PERFAG.

Betalingsbetingelser og ombytteaftale:
Betaling kan udelukkende ske via Foreningen PERFAG's hjemmeside med alm. gældende betalingskort. Alle priser er excl. moms. Tilbagebetaling samt returnering af forkert indkøbte bøger er udelukket, men en ombytning til korrekte bøger kan ske mod gebyr på kr. 300,- plus porto og evt. merpris for nyt produkt. Beløbet overføres direkte til foreningens konto ved indgåelse af ombytteaftale

Copyright og rettigheder:
Alle billeder, design, illustrationer og tekster, der er gengivet på www.perfag.dk samt i alle specifikationer og PDF-filer er Foreningen Perfag's ejendom. Eftertryk eller uddrag må kun ske med Foreningen PERFAG's skriftlige accept. Eftertryk skal ske med tydelig kildeangivelse.
PERFAG specifikationer er på ingen måde open source eller freeware.

Overtrædelse af Foreningen PERFAG's regler:

Ved misbrug eller overtrædelse af regler omkring " Sporbarhed og brug af PDF-filer" og " Copyright og rettigheder" forbeholder Foreningen PERFAG sig ret til økonomisk erstatning.


 

Your item is added to Cart
 

Back to Products
Go to Cart